tjänster

Avjämningsteknik AB
erbjuder tjänster inom:
-     Avjämning av små och stora golvytor samt
      fallspacklingar av våtrum


-     Thermozelluppbyggnader av vindar och ojämna ytor

-     Ljudgolv för olika ändamål och ljudklasser

-     Designgolv för butik och hemmamiljö

-     Industriavjämning för epoxigolv